Quy định mới về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Theo đó, quy định về việc Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ có một số thay đổi từ ngày 20/5/2023.

1. Chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ

Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai trước đây chưa quy định về việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ. Tuy nhiên, Nghị định số 10/2023/NĐ-CP (khoản 4 Điều 1) đã quy định cụ thể về trường hợp này. Theo đó, các công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch trên đất thương mại, dịch vụ (như Resort, Villa,…) nếu đáp ứng đủ điều kiện của pháp luật về đất đai, xây dựng và kinh doanh bất động sản thì được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ; thời hạn sử dụng đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 126 và Khoản 1 Điều 128 của Luật đất đai.

2. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai

Theo Khoản 1 Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Khoản 23 Điều 1 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ:

– Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận trong các trường hợp: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện các quyền mà phải cấp mới Giấy chứng nhận; Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận. (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương về bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất của Văn phòng đăng ký đất đai để quy định việc cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất);

– Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Tuy nhiên, theo Khoản 5 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đã có sự thay đổi, cụ thể:

– Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

– Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được sử dụng con dấu của mình để thực hiện cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.

3. Quy định cụ thể về việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử

Hiện nay, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố chỉ có thủ tục Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu và Đăng ký đất đai lần đầu được cung cấp ở mức độ dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình, các thủ tục còn lại liên quan đến Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ cung cấp ở mức độ DVCTT một phần do thành phần hồ sơ yêu cầu nộp bản chính Giấy chứng nhận đã cấp và các giấy tờ khác theo quy định. Tuy nhiên, theo Nghị định số 10/2023/NĐ-CP các tổ chức, cá nhân không phải nộp bản chính Giấy chứng nhận đã cấp, các giấy tờ khác theo định tại thời điểm nộp hồ sơ mà sẽ nộp sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Như vậy, sắp tới các thủ tục Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đang cung cấp ở mức độ DCVTT một phần sẽ đủ điều kiện để nâng lên mức độ DVCTT toàn trình, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và cả cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

4. Bổ sung quy định việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với  dự án kinh doanh bất động sản không phải là dự án phát triển nhà ở

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ chỉ quy định về thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với  các dự án phát triển nhà ở, không quy định đối với các dự án kinh doanh bất động sản không phải nhà ở. Tuy nhiên, Nghị định số 10/2023/NĐ-CP đã bổ sung quy định đối với trường hợp này tại khoản 11 Điều 1.

Ngoài việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Nghị định số 10/2023/NĐ-CP còn sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất, trình tự thu hồi đất, giao đất; việc chuyển mục đích sử dụng đất và thời điểm tính tiền thuê đất theo hướng phù hợp với tình hình thực tế và các quy định hiện hành./.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn:

CÔNG TY LUẬT TNHH NĂNG & PARTNER – Hotline: 0986.799.399; 0886.799.399

Website: dnlawfirm.com.vn;

Email: ducnanglawfirm@gmail.com;

Facebook: https://www.facebook.com/dnlawfirm.com.vn;

Văn phòng tại Hà Nội: Số 22 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;

Chi nhánh tại Thái Nguyên: Số 360/1 đường Bắc Kạn, thành phố Thái Nguyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »